Sülüntepe Klima Servisi

Sülüntepe klima servisi klima kullanımından ilk bulunduğu senelerde elde edilen şey, zengin bir yaşam tarzı olarak anlaşılsa da gelişen dijital teknik sayesinde, modern insanın gereksinmelerini karşılayan günlük kullanım aygıtları haline geldi.

Sülüntepe klima servisi konutlardaki her bağımsız bölümleri, çalışma mekanlarını, büyük alış veriş merkezlerini, soğutacak tip ve kapasitelerde türetilen klimalar, zamanımızda en çok kullanılan soğutma aletleri halini aldı.

Sülüntepe klima servisi günümüz klimaları, ortamlardaki havanın nem tutarını da uyarlayabilen dijital düzenlemelerle, kendisinden önce kullanılan bütün cihazların çok üzerinde bir nitelik ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Sülüntepe klima servisi iç ve dış çevrede klima aygıtları değişik hava koşullarına maruz kalan cihazlardır.


 
 

Bir klima cihazı yazın içerideki fazla ısıyı dışarıya atarak içerisini serinletir. Bu sırada havanın fazla nemi alınır, içeride gerekli hızda hava dolaşımı sağlanır ve hava filtre edilir. Bu cihazlar da kendi aralarında yalnız soğutma yapabilen veya soğutma ve ısıtma yapabilen (heat-pump) cihazlar olarak ayrılırlar. Yalnız soğutma yapan cihazlar dış sıcaklığın yüksek olduğu zamanlarda kullanılarak içeride serin ve rutubetsiz ortamlar sağlarken soğutma ve ısıtma yapan (heat-pump) cihazlar soğutmanın yanı sıra kışın iklim ve binanın şartlarına göre ısıtma ihtiyacını da karşılayabilirler. Klima ile ısıtmanın avantajı aynı miktar ısıtmayı elektrikli veya infrared ısıtıcılardan daha az elektrik harcayarak yapmalarıdır. Bu fark kullanıcının aynı enerji sarfiyatı ile 4 kat daha fazla ısı elde edebilmesi anlamına gelmektedir.