Küçükyalı Klima Servisi

Küçükyalı klima servisi klima kullanımından ilk bulunduğu zamanlarda elde edilen şey, lüks bir yaşam şekli olarak anlaşılsa da gelişen dijital teknik sayesinde, çağdaş insanın gereksinmelerini karşılayan günlük kullanım aygıtları durumuna geldi. Konutlardaki her bağımsız kısımları, performans ortamlarını, büyük alış veriş merkezlerini, soğutacak çeşit ve kapasitelerde türetilen afşin klimalar, zamanımızda en çok kullanılan soğutma aletleri halini aldı.

Küçükyalı klima servisi günümüz afşin klimaları, ortamlardaki havanın nem oranını da ayarlayabilen dijital düzenlemelerle, kendisinden önce kullanılan bütün aygıtların çok üzerinde bir nitelik ve kullanım rahatlığı sağlıyor.

 Küçükyalı klima servisi iç ve dış çevrede klima cihazları değişik hava şartlarına maruz kalan aygıtlardır. Aygıtların ısı aktarma yüzeylerinde meydana gelen kirlenmeler aygıt performansında düşüklüğe sebep olur.


 
 

Bir klima cihazı yazın içerideki fazla ısıyı dışarıya atarak içerisini serinletir. Bu sırada havanın fazla nemi alınır, içeride gerekli hızda hava dolaşımı sağlanır ve hava filtre edilir. Bu cihazlar da kendi aralarında yalnız soğutma yapabilen veya soğutma ve ısıtma yapabilen (heat-pump) cihazlar olarak ayrılırlar. Yalnız soğutma yapan cihazlar dış sıcaklığın yüksek olduğu zamanlarda kullanılarak içeride serin ve rutubetsiz ortamlar sağlarken soğutma ve ısıtma yapan (heat-pump) cihazlar soğutmanın yanı sıra kışın iklim ve binanın şartlarına göre ısıtma ihtiyacını da karşılayabilirler. Klima ile ısıtmanın avantajı aynı miktar ısıtmayı elektrikli veya infrared ısıtıcılardan daha az elektrik harcayarak yapmalarıdır. Bu fark kullanıcının aynı enerji sarfiyatı ile 4 kat daha fazla ısı elde edebilmesi anlamına gelmektedir.